Защо има нужда от пречиствателни станции за пречистване на отпадни води?

Пречиствателна станция

За всяка една човешка дейност, било тя индустриална, битова или селскостопанска, има нужда от определено количество вода, което се добива от естествените водоеми, като например реките, езерата или грундовите води.

След използването им, отпадните води, които са замърсена с различни вещества като почистващи препарати, мазнини, химични продукти, изпражнения, органични материали и други, се изхвърлят в резервоар или в поток или се разпръсва тв почвата или подпочвения слой.

Индустриалните производствени процеси, концентрацията и развитието на отглеждането на животни и все по-нарастващите битови нужди съвместно представляват факторите за все по-големите обеми отпадни води, за чието пречистване само свойствата на приемниците не са достатъчни. Поради това е необходимо тези води да се подлагат на различни методи за третиране на отпадни води в пречиствателни станции за отпадни води, които отделят замърсяващите вещества в тях преди те да бъдат изхвърлени в приемниците.

Видове пречиствателни станции за пречистване на отпадни води

Сред най-често срещаните и прилагани пречиствателни станции за пречистване на отпадни води са биологичните пречиствателни станции. Те действат на принципа на активността на микроорганизмите от най-различен тип (основно бактерии), които целят разрушаването на органичните съставки.

Биологичното обработване при пречистване на отпадни води е принципно приравнено с онези, които са вече известни при биологичното пречистване във водоемите, но за разлика от тях се възприемат като способи за пречистване, които контролират динамиката на микробната популация и способстват кинетиката на биохимичните трансформации. Ефектът от прилагането на гореописаните дейности води до качественото пречистване на отпадните води.


Related Posts

  • No related post found

Published by

admin

admin

Just another HTMLy user.